VAHİY KUR’AN İLİMLERİ FELSEFE VE DÜNYEVİ İLİMLERİN MUKAYESESİ    « GÜNDOĞMUŞ HABER

mustafa ceceli mp3 indir - murat boz mp3 indir - sıla mp3 indir - koray avcı mp3 indir - hande yener mp3 indir

SON DAKİKA

VAHİY KUR’AN İLİMLERİ FELSEFE VE DÜNYEVİ İLİMLERİN MUKAYESESİ   

Bu haber 11 Kasım 2018 - 22:42 'de eklendi ve 212 views kez görüntülendi.

 

VAHİY KUR’AN İLİMLERİ FELSEFE VE DÜNYEVİ İLİMLERİN MUKAYESESİ   

Dünya hayatında Cenabı Hakkın hikmetini gereği olarak hayır ve şer Hz Âdem’den (as) a beri devam ediyor. Genelde şer hakim olmuş gibi görünse de, asıl olan kâinatta hayrın ve güzelliğin hâkim olduğu gerçeğidir.

İmtihan sırrı gereği olarak Hz Ebubekirlerle, Ebucehiller; Firavunlarla Musalar hep olagelmiştir ve kıyamete kadar da olacaktır.

Son ikiyüz yıldan beri. Hegel, Marks, Mao, Freud, Darwin ..vb gibi dinî ve manevî konulara  uzak ve ters olan insanların batı felsefesinin yetiştirdiği ve ucu “ateizm”, denen  dinsizlik akımına dayanan ve fen kisvesi altında da “Pozitivizm” denen bir akım var olagelmiştir. Bu tür akımlar tabii ki bütün insanların bir şekilde merakını çekmekte ve etkilemektedir. Son zamanlarda Türkiye’de de maalesef dindar kesimlerin bir kısmının aklını karıştırıp, İmam Hatip Liselerine kadar inen, tesettürlüleri de kıskacına alan bir “deizm” illeti de hasıl olmuştur. Ateizm; tamamen Allah’ı inkâr den bir akım. Deizm, kâinatın bir yaratıcı tarafından yaratıldıktan sonra bu yaratıcının insanı kendi başına bıraktığını kabul eden bir felsefi akım ya da inanç biçimidir. Bu akım, peygamberleri ve mukaddes kitapları reddeder. Bu inancı kabul eden, bu tür felsefi görüşü olanlara deist denir. Bu akıma göre mutlak bilgiye ulaşmanın yolu vahiy ve peygamberlerden geçmez saçmalığını kabul eder.

İşin aslında ise; ilmin kaynağı ve esası Kur’andır, vahiydir, ilâhî hükümler ve bunlardan kaynaklanan hadisi şeriflerdir ve fıtrattır.  Kur’an-ı Kerim de fıtratın esasları olan gerçek manadaki bugün hepimizin kabul ettiği bütün fenleri içine alıp kapsar. Fıtratın esası budur. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız peşin hüküm, hurafe, hayal ürünü ve tasarımlar bahsimizden hariçtir.

Kur’an veya hadisi şerifler bütün bu fenlerden kısa, öz fezleke tarzında bahsederler. Bu tarz ise; güzel, isabetli, münasip, bütün mekânları kapsayan, münbit işitilmemiş çok daha geniş ilimlere işaret edip içine alan, bütün ilimlere yere veren fezlekelerdir.

İlâhi emirdeki bu ilmi fezlekelere ulaşmak, tam bir meleke ve derin bir bilgiden sonra mümkün olabilir. O zaman herbir fezlekenin kaynağı olan fen veya ilmin esası olduğu anlaşılır. Bu tür geniş kapsamlı ilmin bütün inceliklerine inip ona vakıf olmak, onu elde edip,   bilmek ve tatbik etmenin ise, bir şahısta olması mümkün değildir.

Gerçek ilme ulaşmanın ve ona erişmenin çok hikmetli ve sağlam muhakemelerinin neler olabileceğini Bediüzzaman Sad Nursî’nin işarat-ül İ’caz eserindeki tahlillerinden tefekkür edip öğrenmeye çalışalım.  BU derin ve yüksek ilmi kaideler esas itibarıyla şunlardır;

 1. Bir şahıs, çok fenlerde ihtisas sahibi olamaz.
 2. İki şahıstan çıkan bir söz, istidat ve mizaçlarına göre farklılık arz eder. Yani birisine göre altın, ötekisine nazaran kömür kıymetinde olur.
 3. Fenler, fikirlerin birleşmesinden çıkan ve zamanın geçmesiyle gelişen hakikatlerdir.
 4. Eski zamanda nazari olup, bu zamanda açık ve net olan çok meseleler vardır.

5.Geçmiş zaman, bu zamanla kıyas edilemez; aralarında çok fark vardır.

 1. Sahra ve çöl adamları, basit ve saf insanlar olduğundan, medenilerin medeniyet perdesi altında gizleyebildikleri hile ve desiseleri bilmezler ve gizleyemezler; her işleri merdanedir, kalbleri ve lisanları birdir.
 2. Çok ilim ve fenler vardır ki, adetlerin telkiniyle, olayların öğretmesiyle, zamanla, çevrenin yardımıyla ortaya çıkar.
 3. İnsanlığın nazarı istikbale nüfuz edemez, hususi işleri ve halleri göremez.
 4. İnsanlık için tabi ömür olduğu gibi, yaptığı kanunlar için de bir tabii ömür vardır, onun sonu olduğu gibi, bunun da sonu vardır.
 5. İnsanların sıfatlarında, tabiatlarında, hallerinde zaman ve mekanın çok tesiri vardır.
 6. Eski zamanlarda harika olarak kabul edilen çok şeyler vardır ki, temel prensipler ve vasıtaların gelişmesiyle adi şeyler hükmüne geçmişlerdir.
 7. Aniden bir fennin icadına ve gelişmesine, harika bir zekâ olsa bile, muktedir olamaz. O fen, ancak çocuk gibi kademeli olarak mükemmelliğe ulaşır.

Bütün bu kaideleri bilip kafaya koyduktan sonra, zamanın hayal ve hülyalarından, çevrenin evham ve hurafelerinden kurtularak sadelik ve gerçek bulunabilir.  Sonra bu asrın sahilinden dalıp, Arap yarımadasına hayalen uğrayarak o yarımadanın o zamanki insanların kılık ve kıyafetleri, fikirleri ve  o pek geniş olan o sahrayı göz önüne getirmek lâzım. O zaman Bir insan, tek başına, ne yardım edeni; ne saltanatı ve ne definesi var. Meydana çıkmış, bütün dünyaya karşı bir ilânat ve sağlam duruş sergiliyor. Omuzlarına küre-i arzdan daha büyük bir hakikati almış  bütün insanlığa onu tebliğ etmekle meşgul.

Elinde de, insanların saadetini temin eden bir Kitap ve ondaki şeriat tutmuştur ki, elbise değil cilt ve deri gibi yapışıktır. İnsanlığın istidadının gelişmesi nisbetinde genişleyip iki cihan saadeti netice veren nizamı tanzim eder.

Hz Muhammed’e vahyolunan Kur’anın getirdiği şeriatın ve fıtrî kanunların, kaideleri nereden gelmiş, nereye kadar devam eder gider?” diye sorusunu Kur’an cevaplandırıyor. BU konuda o Kur’an Mucizeli ifadeleriyle cevaben diyor ki: Biz, Kelam-ı Ezeliden ayrıldık, insanlığın fikriyle beraber ebede kadar devam edip gideceğiz. Fakat insanlık dünyadan alâkasını kestikten sonra, biz de sureten, teklif cihetiyle insanlardan ayrılacağız. Fakat maneviyatımız ve sırlarımızla insanlığın arkadaşlığına devam edip, onların ruhlarını gıdalandırarak, onlara delil olmaktan ayrılmayacağız. Bediüzzaman Said Nursî  (ŞUALAR, 11. ŞUA, , SH:181,İ.İ’CAZ SH:167/8, :275/8)

Netice olarak felsefeye tabi olanlar bilim adı altında; sadece aklıyla, kafa feneriyle, peşin hükümler ve egolarının verdiği bir eda ve yanlış görüşle hareket ederek yanlış vadilerde kulaç atmaya çalışıyorlar. Çok dar ve kısa görüşle hareket ediyorlar.

Kur’an ise ilim sıfatıyla; sadece belli bir zamanı ve belli bir kesimi değil,  geçmişi, geleceği, dünyayı ahireti, bütün kâinatı ve insanlığı ve akla hayale gelmeyen, daha keşfedilemeyen ilimleri de içine alarak insanlığa saadet veren bir cennet asa bahar ve bahçe sunup önüne koyuyor.

Gerçek ilimlere sahip olup onunla iki cihan saadetine nail olmak dilek ve temennisiyle.  NEJAT EREN GÜZLE GÜNDOĞMUŞ ANTALYA
Tesettür
Tesettür
 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sperrmüll Berlin