KAYNAĞINDAN NUR MESLEĞİNİN HUSUSİYET VE ESASLARI « GÜNDOĞMUŞ HABER

SON DAKİKA

  DOST KALALIM

KÖŞE YAZILARI

KAYNAĞINDAN NUR MESLEĞİNİN HUSUSİYET VE ESASLARI

Bu haber 04 Mart 2019 - 15:48 'de eklendi ve 281 views kez görüntülendi.

HASBİHAL KÖŞESİ: 
KAYNAĞINDAN NUR MESLEĞİNİN HUSUSİYET VE ESASLARI
Bir konu ve dersin esaslarını en iyi tespit ve vaaz eden yani sabit ve anlaşılabilir hale getiren o dersin hocası, üstadı ve öğreticisidir.
Nurun mesleğinin banisi ve üstadı olan Bediüzzaman Said Nursi de “Hakikat Mesleği” olan bu davada kendisine ilham olunan hakikatleri Risalei Nur eserlerinin çeşitli kitap ve bölümlerinde çok net olarak beyan ve tespit etmiştir.
Özellikle de “Lâhikalarda ve müdafaalarında” yaşadığı o zaman dilimi için etrafındaki talebeleri başta olmak üzere ehli ilme, millete, resmi makamlara ve daha sonrası için de âlemi İslâm’a, insanlığa ve tarihe bu ulvî hakikatleri not düşmüştür. Bu çok fraklı ilim bir Vehbi ilimdir ve bir ihsani ilahidir.
Bunlardan çok hayati olan ve öne çıkanları maddeler halinde sıralayıp günlük hayat ve hadiseler karşısında nasıl tavır alınacağı herkesin Risalei Nurla başa başa olduğu anlarla daha etkili ve tatbiki kabil olabilir. Şahsi çalışmalarımızla tespit ettiğimiz bazılarını paylaşmaya çalışalım. İşte o hakikatlerden bazıları:
• Nurun mesleğinde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi kaçmak, ihtiyat, mânevî zevk, keşfiyat, kerametlere mazhariyet için uğraşmama vardır.
• Nurun mesleğinde, “kemiyete değil keyfiyete ehemmiyet verilir. Sebat ve metanet vardır.
• Nurun mesleğinde daima müsbet hareket etmek, ehl-i dünya ile uğraşmamak vardır.
• Nurun mesleğinde mübarezekârâne ve siyasetvâri münakaşalar yoktur. (Şualar – sahife: 472)
• Nurun mesleğinde sırr-ı ihlâsa dayanıp, hakaik-i imaniye yolunda manevi cihat” vardır.
• Nurun mesleğinde, insanların hürmet, ikramlarından kaçmak, insanlara kendini satmaya çalışmak, beğendirmek, imtiyaz sahibi olmak yoktur. Kusurunu bilmekle mahviyetkârane rekabetsiz hizmet etme, hakka hizmetin terki enaniyetle olabileceği hakikati vardır.. (Emir. Lhk sah: 238)
• Nurun mesleğinde, hayat-ı dünya ve içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve tecerrüt etme, mümkün olduğu kadar siyasî ve dünyevî cereyanlara temastan men vardır.
• Nurun mesleğinde, riyakârlık, şöhretperestlik, câzibedar hodfuruşluk, tarihlere şâşaalı geçmek ve insanlara iyi görünmek yoktur ondan ürkmek vardır.
• Nurun mesleğinde, mahviyet, ihlâs, terk-i enaniyeti nazara almak vardır. (Emirdağı Lhk1 sahi: 105)
• Nurun mesleğinde, mümkün oldukça hariçten gelen ilişmelere ehemmiyet vermeme düsturu vardır.
• Nurun mesleğinde, nezihâne, nazikâne ve kavl-i leyin vardır. (Lemalar – sahife: 182)
• Nurun mesleğinde, Nurdaki ihlâsı bozmamak için, uhrevî makamat dahi terk etmek, Rıza-ı İlâhîden başka bir gayeyi maksat yapmama” düsturu vardır.
• Nurun mesleğinde, şefkat itibarıyla, bir mâsuma zarar gelmemek için, bize zulmeden cânilere değil ilişmek, hattâ beddua dahi etmeme düsturu vardır. (Emirdağı Lhk1 – sahife :258)
• Nurun mesleğinde, tarikat vermek değil, Kur’ân hakikatlerini ders vermek vardır. (Emi.Lh. sah.169)
• Nurun mesleğinde, tevakkuf, muvaffakiyetsiz mağlûbiyet yok, en zor anlarda bile “Risale-i Nur’un her tarafta galibâne fütuhatı olduğu inancı hâkimdir. (Kastamonu Lhk sahife:210)
• Nurun mesleğinde Hizmette muvaffak olmuş yirmi otuz yaşında âdi bir adamın, altmış yetmiş yaşındaki velîlere tefevvuk etme potansiyeli vardır (Kastamonu Lhk sahife:200)
• Nurun mesleğinde yılanların hücumuna mâruz ehli ilim ve diyanetin, kusurlarını bahane edip onlara saldıran zındık münafıkların tahribatına yardım etmemek vardır. (Kas. Lh sah.198 )
• Nurun mesleğinde, “On kutup derecesinde biri çıksa, bin adamı derece-i velâyete sevk etse, yine bu neticeyi aşağıya düşürtmez”.İtikadı vardır. (Emirdağı Lhk1 – sahife: 85 )
• urun mesleği; uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir; gıptakârâne müzâhame olmaz. Kardeş kardeşe muavin ve zahîr olur, hizmetini tekmil eder. (Lemalar – sahife: 168
• Nurun mesleğinde, vazifenin tebliğ; kabul ettirmenin Cenab-ı Hakkın vazifesi olduğu inancı” vardır.
• Nurun mesleğinde, zihinlerde bir iz bırakmamak için, muarızların şüphelerini zikretmeden cevap verme usulü vardır. (İşarat-ül İ’caz – sahife:6)
Bütün bu düsturları ilkönce nefsimizde yaşayıp yaşatmak ümit ve temennisiyle. ANTALYA NEJAT EREN 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sperrmüll Berlin