PEYGAMBERİN ÜSTÜN VASIFLARI VE İNSANLIK İÇİN ÖNEMİ (1) « GÜNDOĞMUŞ HABER

SON DAKİKA

BİZİM SONUMUZ

KÖŞE YAZILARI

BULAMIYORUM

KÖŞE YAZILARI

PEYGAMBERİN ÜSTÜN VASIFLARI VE İNSANLIK İÇİN ÖNEMİ (1)

Bu haber 28 Temmuz 2020 - 12:35 'de eklendi ve 112 views kez görüntülendi.

“GÜZLE KÖŞKÜNDEN ESİNTİLER.” 

  1. PEYGAMBERİN ÜSTÜN VASIFLARI VE İNSANLIK İÇİN ÖNEMİ (1)

Dünya hayatı ve insan toplumları için vazgeçilmez olan “doğru ve istikametli hayat” ancak mükemmel bir rehberlikle mümkündür. Bu doğru rehberlik olmazsa hayat çekilmez ve katlanılmaz olur. Bu rehberliğin önderi de timsali de Allah elçileri bütün Peygamberi Îzam (AS) efendilerimizdir.

Bu muhteşem rehberlikte Allah elçilerinin hepsinin ortak özelliklerinin toplandığı ve Hz. Âdem’den (as) beri devam eden çizginin son ve en mükemmel örneği Hz. Muhammed’dir. (ASM)  İşte onun eşsiz hayatının erişilmez bazı özelliklerini Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin geçen asrın başlarında yazdığı MUHAKEMAT kitabından konuyla ilgili bahisleri tahlil etmeye çalışacağız.

O’nun Peygamberliğine doğru delil her bir hareket, her bir hâlidir. Çünkü,

Her bir hareketinde tereddüdün olmaması.

Hak davasına itiraz edenlere asla iltifat etmemesi.

Hakka karşı çıkan inançsızları hiç dikkate almaması ve onların küfür ve inkârlarına asla aldırış etmemesi.

Hakikate muhalif olanlardan asla korkmaması, O’nun sıdkının, doğruluğunun ve Hak Yolda olduğunun en büyük delili ve ciddiyetinin göstergesidir. Ayrıca, emirlerinde hakikatin ruhuna olan isabeti, hakkaniyetinin delilidir.

“Tahavvüf ve tereddüt ve telâş ve mübâlât gibi hile ve adem-i vüsuku ve itminansızlığı imâ eden umûrlardan müberra iken, bilâperva ve kuvvet-i itminan ile en hatarlı makamlarda olan hareketi ve nihayette olan isabeti ve iki âlemde semere verecek olan zîhayat kaideleri; harekâtıyla tesis ettiğine binaen, her bir fiil ve her bir tavrının iki taraftan, yani bidayet ve nihayetten ciddiyeti ve sıdkı, nazar-ı ehl-i dikkate arz-ı didar ediyor. Bahusus mecmu-u harekâtının imtizacından ciddiyet ve hakkıyet şûle-i cevvale gibi ve in’ikâsatından ve muvazenatından sıdk ve isabet, berk-i lâmi gibi tezahür ve tecellî ediyor.  (Muhâkemat sh. Yeni Baskılar, 143/ 193)

Yani, korku, tereddüt, telâş, hile, güvensizlik, hareket ve tavırlarında tatmin ve emin olmama gibi menfi hallerden tamamen uzaktır. Tereddütten uzak pervasız bir duruş, mükemmel bir tatminiyet ve öz güven, en hata yapılabilecek konularda son derece isabetli karar vermesi.

İki cihanda meyve verecek olan canlı ve geçerli kaideleri tatbikatıyla her bir hareketinin hayatı boyunca çocukluğundan son anına kadar hiç hatasız ve kırıksız doğru ve ciddiyetle sürdürmesi hakperest gözlerin ve akılların tasdikiyle sabittir.

Hak üzerine devam eden hayat çizgisi devamlı etrafa ışık ve nur halesi saçan parıltı olarak devam edegelmiştir. Bu ışık ve nur halesinin yansımaları ve değişmeyen ölçüleri doğru ve isabetli olarak parıldayan bir şimşek gibi bu inanca uyup, tabi olanlarda hâlâ devam ediyor.   

Bütün bu mümtaz özellikler insanlık tarihinin belgelerinde ve şahadetindedir. Onun mübarek neslinden gelen binler, milyonlar nuranî zatlar, nesli resul, evlâdı resul bu çizgiyi devam ettiriyorlar. Kıyamete kadar da devam ettirecekler inşallah. İstifade edip bu yolun yolcusu olanlara ne mutlu!

Gönül ister ki şu son yaşanan Korona Virüs ihtari ilâhisinden de insanlık tam ders alsın ve O’nun getirdiği İslâm Güneşi ve kâinatın ziyneti Kur’an esaslarına sarılsın. Batı dünyasında bu anlayış ve bu nurlu yola tutunma ve dikkat etme emarelerini yaşadık. Umalım bu artarak devam etsin.

Bediüzzaman’ın, “ İstikbal inkılabı içerisinde en yüksek gür sedanın İslâmiyet sedası olacaktır!” müjdesine yürekten inanıyor ve takipçisi olmaya devam ediyoruz inşallah. Tüm insanlığın da yapılan hatalardan dönüp yeni bir yolu tercih etmesini ümitle bekliyoruz. 

İnsanlığın parlayan güneşi ahir zaman peygamberine (ASM) lâyık bir ümmet olma dilek ve temennisiyle. GÜNDOĞMUŞ/ GÜZLE NEJAT EREN

 

rus porno

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.